Regulamin akcji rabatowej

Regulamin akcji rabatowej „ 10 zł na Dzień Dobry. Zapisz się do newslettera i zrób zakupy na kwotę powyżej 300 złotych w sklepie floch.pl”

 

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady akcji rabatowej pod nazwą 10 zł na Dzień Dobry. Zapisz się do newslettera i zrób zakupy na kwotę powyżej 300 złotych w sklepie floch.pl”

(dalej: Akcja Rabatowa), której organizatorem jest Sklep internetowy, prowadzony jest przez Truffle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Dantyszka 20 lok. 31,02-054 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000606881, nr REGON: 363931349, nr NIP: 7010557848 (zwaną w dalszej części „Truffle Sp. z o.o.”).

2. Uczestnikiem Akcji Rabatowej może być każdy Kupujący, który po wypełnieniu formularza zapisu na newsletter w sklepie floch.pl https://floch.pl/newsletter.php wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera wraz ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych.

§ 2

1. Sprzedający udziela Uczestnikowi Akcji Rabatowej jednorazowego rabatu na kwotę 10,00 złotych brutto. Uczestnik, który zapisze się do newslettera dostanie 2 wiadomości e-mail:

a)Potwierdzenie dodania adresu e-mail do newslettera- Uczestnik chcący skorzystać z rabatu, potwierdza swój adres klikając przycisk: „zapisz się do newslettera”

b)Potwierdzenie dodania adresu e-mail do newslettera - Uczestnik w drugim mailu otrzymuje link do sklepu z wygenerowanym rabatem. Chcąc dokonać zakupu z rabatem, klika podany link, wybiera interesujący go produkt, dodaje go do koszyka i przy jego zakupie cena zostaje zmniejszona o kwotę rabatu.

2. Warunkiem nabycia prawa do rabatu jest jednorazowe dokonanie w sklepie floch.pl zakupu za kwotę przekraczającą 300 złotych brutto.

3. Rabat nie jest udzielany Kupującemu, który:

1) cofnął zgodę na otrzymywanie newslettera lub zgodę na otrzymywanie informacji handlowych,

2) uzyskał rabat na podstawie niniejszego Regulaminu (np. zakładając nowe konto użytkownika).

 

§ 3

1. Kupujący będący Uczestnikiem Akcji Rabatowej nie może:

1) żądać od Sprzedającego wymiany kwoty rabatu na gotówkę lub zwrot jego wartości w formie przelewu (wyłączając uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o sprzedaży na odległość),

2) W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego konsumentem i zwrotu towaru, do którego Kupujący otrzymał rabat, Sprzedający zwraca Kupującemu zapłaconą cenę z uwzględnieniem udzielonego rabatu.

 

§ 4

Każdy Kupujący może złożyć reklamację związaną dotyczącą Akcji Rabatowej. Do złożenia i rozpatrzenia reklamacji stosuje się postanowienia par. 14 Regulaminu sklepu floch.pl.

 

§ 5

1. Niniejsza Akcja Rabatowa trwa od 09.03.2018 do 30.05.2018

2. Sprzedający może odwołać Akcję Rabatową, z ważnych przyczyn, przed upływem terminu wskazanego w ust. 1, powiadamiając o tym Kupujących nie później niż 7 dni przed jej odwołaniem. W takim przypadku Kupujący zachowują uprawnienia nabyte podczas trwania Akcji Rabatowej, jednak nie dłużej niż do 15 czerwca 2018 r.

 

§ 6

1. Sprzedający może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści i wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. Do zmian treści niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia par. 18 Regulaminu sklepu „floch.pl”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin sklepu „floch.pl”

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 09.03.2018

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel